Led verlichting

Functionele eisen slimme meter naar Kamer

De functionele eisen waaraan een slimme meter moet voldoen, heeft minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vastgelegd in een ontwerp Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). De brief is naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.

In zijn aanbiedingsbrief geeft de minister aan dat kleinschalige uitrol van de slimme meter per 1 januari 2012 begint. Het gaat daarbij om toekomstvaste en veilige op afstand uitleesbare meters.

De voorganger van Verhagen, toenmalig minister van EZ Van der Hoeven, had onderzoeksinstituut TNO in 2009 al gevraagd een "geruststellingsbrief" te schrijven. Hierin zou TNO beoordelen of de slimme meter betrouwbaar en toekomstvast is. TNO heeft de geruststellingsbrief op 17 maart verzonden aan minister Verhagen.

TNO heeft de metereisen in de AMvB "Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen" beoordeeld aan de hand van 48 toetsen. De uitkomst van deze beoordeling is verwoord in een rapport voor het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

De minister is van plan om per 1 januari 2014 te beginnen met de grootschalige uitrol van slimme meters over alle huishoudens in Nederland. De slimme meter wordt niet verplicht. Afnemers kunnen ervoor kiezen de plaatsing van de slimme meter te weigeren.Rechtstraat 8-10, 6221 EJ Maastricht | E: info@vormlicht.nl | T: 043 321 54 54 | F: 043 325 07 50