Led verlichting

Bijna energie-neutrale gebouwen

carbon footprint

Nederland zet in op bijna-energieneutrale gebouwen vanaf 2020

Nederland heeft in het nationaal plan tot het bevorderen van bijna-energieneutrale gebouwen aangegeven wat het begrip bijna-energieneutraal gebouw inhoudt: een gebouw met een EPC (energieprestatiecoëfficiënt) van bijna 0. Hiermee voldoet Nederland aan de eis uit de herziene Richtlijn energieprestatie gebouwen (2010/31/EU), afgekort EPBD, om deze definitie vast te leggen.

Nieuwe gebouwen moeten volgens de richtlijn EPBD vanaf 31 december 2020 bijna-energieneutraal zijn. Overheidsgebouwen moeten dat vanwege hun voorbeeldfunctie al vanaf 31 december 2018 zijn. Nederland gaat hiervoor de term BENG (bijna-energie neutralegebouwen) hanteren.

Zie ook het desbetreffende artikel van Agentschap NL.Rechtstraat 8-10, 6221 EJ Maastricht | E: info@vormlicht.nl | T: 043 321 54 54 | F: 043 325 07 50